QUI SOM?

  1. Home
  2. /
  3. QUI SOM?

QUI SOM?

Una mica d’història:

Estudi nou + gran

L’Estudi de Música va néixer l’any 1985, amb la intenció d’ensenyar música d’una manera diferent, amb noves metodologies i, sobretot pensant que la música ha de ser per tothom, tant per aquells que en volen fer la seva professió, com per tots els que vulguin gaudir de la música en les seves estones de lleure.

L’any 1997 vam inaugurar les actuals instal·lacions del Passatge Cobos, 3 de Tarragona i, tenint en compte que el nou local complia tots els requisits demanats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, vam sol·licitar l’Autorització com a Escola de Música, cosa que vam obtenir el gener de l’any 2000.

Al llarg de tots aquests anys l’oferta formativa s’ha anat ampliant i avui us oferim ensenyament musical per a alumnes des d’1 any i fins a l’edat adulta per tal de que tothom trobi el seu espai d’aprenentatge musical.

També tenim una amplia oferta de classes d’instrument i varietat d’estils, podreu aprendre música clàssica, moderna i tradicional i participar en els diferents grups vocals i instrumentals que s’han anat formant al llarg dels més de 30 anys d’història. Donem una gran importància a la Música en Grup, ja que pensem que la millor manera de gaudir de la música és compartir-la entre tots plegats.

Escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Les escoles de música imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten a l’alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica individual i de conjunt. L’oferta formativa és oberta i flexible; es poden impartir programes de diferents intensitats i per alumnat de totes les edats. Els estudis de música que s’imparteixen no són reglats i, per tant, no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial. L’alumnat que cursa ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada, pot demanar una reducció d’hores lectives.

Si estudia l’ESO i cursa entre tres i quatre hores en una escola de música autoritzada, pot demanar la reducció de les matèries optatives de primer a tercer de l’ESO i una matèria optativa de quart .

Si estudia l’ESO i cursa quatre hores o més en una escola de música autoritzada, pot demanar les reduccions següents: les matèries optatives de primer a tercer, una matèria optativa de quart fins a un màxim de 3 hores i la matèria comuna de música de primer a tercer.

Si un alumne estudia batxillerat i cursa quatre hores o més en una escola de música autoritzada, pot demanar una reducció de fins a quatre hores de franja d’específiques per curs, sempre que hagi superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música i cursi estudis que incloguin com a mínim llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.