Trompa

  1. Home
  2. /
  3. QUÈ ENSENYEM?
  4. / Trompa

Trompa

Les primeres trompes eren utilitzades per a la caça i la guerra i eren d’origen animal. A partir del segle XVI, el seu cos apareix enroscat o en espiral i reb el nom de trompa natural. El canvi de notes es feia per mig dels llavis. No fou fins el segle XIX que s’inventa el sistema de vàlvules adoptant la forma actual.

La trompa és utilitzada a l’orquestra simfònica, banda de música, quintet de metal, quintet de vent (amb instruments de vent-fusta), etc.

La trompa sempre s’ha considerat un instrument clàssic tot i que actualment es utilitzada igualment per a la música moderna.