Bateria

  1. Home
  2. /
  3. QUÈ ENSENYEM?
  4. / Bateria

Bateria

La bateria és un conjunt d’instruments de percussió, utilitzat en moltes agrupacions instrumentals. És una barreja d'idiòfons i membranòfons. Està composada dels següents instruments: bombo, caixa, goliat, timbals, plats d'atac (crash) i plat de ritme (charles).

Aquest instrument va sorgir degut a la necessitat de que una mateixa persona pugués tocar diversos instruments de percussió a la vegada.

També s’anomena bateria al músic que toca aquests instruments.