QUÈ ENSENYEM?

  1. Home
  2. /
  3. QUÈ ENSENYEM?

QUÈ ENSENYEM?

Petits músics: (1 a 3 anys)

Pensat per afavorir el desenvolupament dels més petits a través de la música. Ajuda a integrar l’ infant a la cultura del país on viu, ja que utilitzem bàsicament elements musicals propis de la nostra tradició, compartint el plaer de fer música en grup, en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat.

  • Aquest programa estimula la memòria, la imaginació, la psicomotricitat, el respecte i el compartir amb els companys.
  • Els nens i nenes d’1 i 2 anys fan la classe acompanyats d’un adult: pare, mare, avi, avia, cangur…. amb qui compartiran el plaer de fer música.
  • L’Estudi de Música és la única escola de Tarragona que imparteix aquest programa bressol.

Sensibilització i Iniciació: (4 a 7 anys)10514650_609340562514183_4415934316013159555_n

Té com a objectiu principal fomentar l’interès i el gust per la música, de manera que els nens aprenguin a estimar-la mitjançant

cançons, jocs, ritmes, audicions, danses, etc. per tal d’adquirir un bon desenvolupament auditiu i sensorial i incentivar la memòria, la creativitat i la improvisació.

Es comencen a iniciar en els coneixements teòrics de la música, començant a reconèixer els símbols en el pentagrama, cosa que els facilitarà l’inici de l’estudi de l’instrument

Nivell Elemental: (a partir de 8 anys)

En aquesta etapa els alumnes han d’arribar a un domini dels principals elements musicals tant a nivell teòric com pràctic.Ensenyarem l’hàbit de practicar a casa per tal d’assolir un nivell de tècnica vocal i instrumental que permeti la comprensió i la interpretació d’un repertori elemental, així com adquirir l’hàbit d’escoltar i de fer música tant individualment com en grup.

Nivell Mitjà: (a partir de 12 anys)

1497955_901580319956871_7692532799136608861_o

Adreçat a nois i noies, que hagin assolit el Nivell Elemental. La seva finalitat és ampliar les bases teòriques i pràctiques per tal de perfeccionar la formació musical i posar els fonaments que permetin cursar amb èxit el Grau Superior.

Per aquells alumnes que no es volen professionalitzar, aquesta etapa els serveix per assimilar els coneixements adquirits i poder gaudir de la pràctica musical, tant en el treball individual com participant en les diverses formacions de l’escola.


Adults:

Adreçada a totes les persones en edat adulta i sense límit d’edat que, tinguin o no coneixements musicals elementals, volenDelirium Mozart ampliar la seva formació musical, ja sigui per esbarjo o per necessitats professionals. Permet seguir un procés individual d’aprenentatge. Els alumnes tenen l’opció de matricular-se en el nombre d’assignatures que desitgin, depenent del seu nivell musical.Impartim classes de llenguatge musical en grup, amb un programa similar al nivell elemental i classes individuals d’instrument. Quan els alumnes tenen el nivell que ho permet els animem a participar en algun grup vocal o instrumental.

Alumnes amb Necessitats Educatives Especials:

Des dels inicis, a l’Estudi de Música hem treballat en l’atenció a la diversitat, de manera que ningú quedi exclòs de l’educació musical, és per això que tenim alumnes amb Necessitats Educatives Especials, que depenent de les seves característiques poden ser atesos integrant-los en els diversos grups formatius existents o bé amb una atenció individualitzada.