A l´escola oferim . . .

Música clàssica i moderna

A l’Estudi de Música ensenyem Música clàssica i moderna 30 anys d’experiència ens han fet veure que una educació integral en diferents estils de música ajuden als nostres alumnes a tenir una formació musical més complerta, de manera que aquells que es vulguin especialitzar en algun estil de música determinat parteixin d’un coneixement ampli i variat.

Llenguatge musical

A l’Estudi tenim un programa de sensibilització a la música pels més petits, així com classes de llenguatge musical de nivell elemental i mitjà. També donem molta importància al públic adult, ja que pensem que mai és tard per iniciar-se en el món de la música. En cada cicle adaptem l’ensenyament de la música a les necessitats educatives dels alumnes, tenint en compte l’edat i el domini del llenguatge musical. Des dels inicis a l’Estudi de Música hem treballat en l’atenció a la diversitat, per tal de que ningú quedi exclòs de l’educació musical.

Grups vocals i instrumentals

El nostre projecte educatiu dona una gran importància a la música en grup. La participació en un grup vocal o instrumental fomenta el respecte entre els companys, els alumnes aprenen a escoltar els altres i comprenen que tots són importants. A l’Estudi de Música tenim grups vocals i instrumentals de diferents nivells, de tal manera que tots els alumnes puguin participar en alguna formació on treballaran música de diversos estils.

Últimes notícies